AMWAY MUSEUM 17/05/2023

Amway Museum: Những Điểm Nổi Bật Về Thương Mại Điện Tử

  • Top 20 doanh nghiệp đứng đầu về Doanh thu thương mại điện tử (theo Sách Trắng Thương Mại Điện Tử Việt Nam 2022)
  • Trang web thương mại điện tử đạt hơn 1 triệu lượt xem hàng tháng
  • 75% doanh số đến từ việc đặt hàng online trên trang web
  • Đã số hóa gần 99% các quy trình
  • Hơn 30 công cụ trong Hệ sinh thái kỹ thuật số