AMWAY MUSEUM 17/05/2023

Amway Museum: Chương Trình Trả Thưởng

Kế hoạch trả thưởng là một phần quan trọng và cốt lõi của hoạt động kinh doanh Amway. Các loại hoa hồng và tiền thưởng của Amway giúp Nhà Phân Phối có mục tiêu rõ ràng và lên kế hoạch cụ thể cho hoạt động kinh doanh của mình. Thu nhập có thể tới ngay từ việc tiêu dùng sản phẩm cho bản thân và gia đình.

Các anh chị hãy tìm hiểu và lựa chọn cho mình mục tiêu phù hợp nhé!

Tìm Hiểu Thêm CHƯƠNG TRÌNH TRẢ THƯỞNG