AMWAY MUSEUM 17/05/2023

Ý Nghĩa Bức Tượng Đồng Amway

Tác phẩm điêu khắc này có 4 tầng đại diện cho Bốn Nguyên tắc cơ bản trong kinh doanh Amway.

Dưới đây là ý nghĩa bức tượng từ gốc đến ngọn.

TẦNG 1

Nền tảng của bức tượng đồng này là gia đình 2 Nhà đồng sáng lập. Tầng 1 tượng trưng cho nguồn gốc của hoạt động kinh doanh Amway.

Rich DeVos và Jay Van Andel, hai người bạn có cùng mục tiêu và tham vọng, hai nhà đồng sáng lập, những người đã xây dựng nên Kế hoạch kinh doanh Amway.

TẦNG 2

Tượng trưng cho toàn thể nhân viên và đội ngũ chuyên gia tham gia vào việc vận hành toàn bộ doanh nghiệp và hỗ trợ Nhà Phân Phối xây dựng hoạt động kinh doanh. Hơn một triệu Nhà Phân Phối là trái tim và linh hồn của Amway.

Nhà Phân Phối của chúng tôi được hỗ trợ bởi hơn 14.000 nhân viên làm việc tại hàng trăm địa điểm trên khắp thế giới. Thành công của họ được tích hợp vào mọi thứ chúng tôi thực hiện. Chúng tôi ở đây để hỗ trợ các mục tiêu của họ, cho dù đó là sự linh hoạt về tài chính hay tự do cá nhân.

TẦNG 3

Tượng trưng cho Nhà Phân Phối Amway, tài sản lớn nhất của chúng tôi, những người kết nối và mang đến cho mọi người cơ hội biến ước mơ thành hiện thực thông qua việc giới thiệu sản phẩm Amway cho các khách hàng tiềm năng và cơ hội kinh doanh Amway cho các ứng viên tiềm năng.

Các Nhà Phân Phối Amway trên toàn cầu đang kiếm thêm thu nhập thông qua việc cung cấp các giải pháp chăm sóc sức khỏe và thể chất cho khách hàng của họ ở mọi lúc, mọi nơi. Nhà Phân Phối Amway không bao giờ đơn độc trên hành trình xây dựng sự nghiệp kinh doanh của họ.

Từ việc cung cấp quyền truy cập vào các tài nguyên giáo dục miễn phí, đến các nền tảng và công cụ kỹ thuật số giúp khai phóng tiềm năng sáng tạo của họ, chúng tôi cùng Nhà Phân Phối lên ý tưởng, hợp tác để xây dựng hoạt động kinh doanh vững mạnh và cùng ăn mừng. Vì thành công của Amway phụ thuộc vào sự thành công của Nhà Phân Phối.

TẦNG 4

Tượng trưng cho phần thiết yếu nhất, đó là “Nhu cầu khách hàng”. Rich và Jay tin rằng khách hàng giữ vai trò quan trọng đối với hoạt động kinh doanh này.

Đây chính là yếu tố thúc đẩy Amway phát triển các sản phẩm chất lượng cao và một kế hoạch kinh doanh bền vững.