AMWAY MUSEUM 17/05/2023

Amway Museum: Lộ Trình Huấn Luyện

“Tại Amway, chúng tôi xây dựng con người để con người phát triển kinh doanh” đây chính là câu nói của Rich Devos và Amway VN vẫn đang tuân thủ theo đúng triết lý này.

Điều này đã được minh chứng trong các hoạt động huấn luyện của Amway theo từng cấp độ nhằm giúp anh/chị có nền tảng kiến thức cơ bản để phát triển. Amway luôn chú trọng việc đào tạo và phát triển Nhà Phân Phối, ngay từ lúc họ mới gia nhập hoặc khi Nhà Phân Phối đã đạt được các cấp bậc danh hiệu cao trong kinh doanh. Nội dung và hình thức đào tạo luôn được cập nhật và cải tiến, phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của Nhà Phân Phối và thị trường. Các anh chị có thể chủ động học tập trên nền tảng đào tạo trực tuyến của Amway, hoặc tham gia các lớp đào tạo định kỳ theo từng chủ đề mà mình mong muốn.

Tìm Hiểu Thêm LỊCH HUẤN LUYỆN