AMWAY MUSEUM 17/05/2023

Amway Museum: Du Lịch Tưởng Thưởng ALS

Trong hoạt động kinh doanh Amway, nỗ lực của NPP sẽ được tưởng thưởng xứng đáng. Một trong những giá trị tưởng thưởng tuyệt vời chính là du lịch tưởng thưởng. Những chuyến đi trước hết để giúp NPP trải nghiệm thế giới, tạo động lực cho bản thân.

Quan trọng hơn, những chuyến đi là nguồn cảm hứng vô tận cho NPP chia sẻ với tuyến dưới và đội nhóm của mình, thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển nhiều hơn nữa. Trong hành trình 15 năm của mình, Amway Việt Nam đã cùng các NPP chinh phục nhiều điểm đến ấn tượng trên thế giới, và 15 năm tiếp theo hứa hẹn sẽ là hành trình ấn tượng hơn nữa, chinh phục nhiều quốc gia hơn nữa!

Xem Thêm DU LỊCH TƯỞNG THƯỞNG ALS