CHƯƠNG TRÌNH 02/03/2024

Bodykey Challenge 2024

Chương trình BodyKey@Easy Challenge là một sân chơi dành cho những Nhà Phân Phối (NPP) từ 12% trở lên và các BodyKey Mentor đang mong muốn áp dụng kiến thức, kỹ năng từ chương trình BodyKey@Easy để kinh doanh thành công cùng BodyKey.


Teaser 2

Teaser 1

Chương trình BodyKey@Easy Challenge không chỉ mang đến cho NPP cơ hội tuyển dụng và quản lý cân nặng cho khách hàng thông qua những hoạt động cộng đồng cùng BodyKey mà còn là chuyến đào tạo – tưởng thưởng hấp dẫn dựa trên kết quả của sự nỗ lực của chính NPP.

1. Cách thức đăng ký:

Lưu ý: Công ty sẽ gửi email phản hồi xác nhận tham gia chương trình cho trưởng nhóm vào ngày 29/04/2024.

2. Thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng tham khảo poster bên dưới.

Poster_T&C_(1)_Revise.png
Poster_T&C_(2)_Revise.png
Poster_T&C_(3)_Revise.png
Poster_T&C_(4)_Revise.png