CHƯƠNG TRÌNH 16/09/2023

Kết Quả Thử Thách Bodykey@Easy 2023

Kính gửi anh chị Nhà Phân Phối, công ty xin thông báo kết quả chương trình Thử Thách BodyKey 2023.

Thử thách BodyKey 2023 nhận được rất nhiều sự hưởng ứng tích cực từ anh chị. Vì vậy, để động viên và khuyến khích tinh thần của các chiến binh BodyKey, công ty quyết định sẽ tăng số lượng giải thưởng nhóm tham dự chuyến Chiang Mai từ 12 thành 13 nhóm.

Một lần nữa, xin chúc mừng tất cả anh chị.