CHƯƠNG TRÌNH 05/04/2023

Thi Đầu Vào Tư Vấn Viên Sức Khỏe Nutrilite 2023

Xin chúc mừng các anh chị Nhà Phân Phối đủ điều kiện tham dự thi đầu vào Tư vấn viên sức khỏe Nutrilite 2023

Nội dung thi: các kiến thức liên quan sức khỏe, dinh dưỡng & sản phẩm Nutrilite

Vui lòng tham khảo chi tiết ở poster đính kèm. Link thi sẽ được gởi đến email và tin nhắn điện thoại cá nhân vào ngày 11/04/2023

Chúc các anh chị hoàn thành kỳ thi thật tốt!

Trân trọng!