CHƯƠNG TRÌNH 09/03/2023

Đăng Ký Tham Dự Tư Vấn Viên Sức Khỏe Nutrilite 2023

Anh chị muốn: 

1. Nhận chứng chỉ uy tín về lĩnh vực Dinh dưỡng Sức khỏe được cấp bởi Viện Dinh dưỡng Quốc gia 

2. Giao lưu, giải tỏa thắc mắc với các chuyên gia Dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam 

3. Chuẩn hóa kiến thức thương hiệu, hỏi đáp chuyên sâu về sản phẩm Nutrilite 

4. Trang bị kỹ năng vấn gói giải pháp Nutrilite giúp phát triển kinh doanh hiệu quả. 

Hãy đăng tham dự chương trình vấn viên sức khỏe Nutrilite ngay hôm nay. 

Link đăng : https://bit.ly/3SPH2w2 

Thông tin chi tiết ở poster đính kèm.