CHƯƠNG TRÌNH 02/04/2024

Thi Đầu Vào Tư Vấn Viên Sức Khỏe Nutrilite 2024

Xin chúc mừng các anh chị Nhà Phân Phối đủ điều kiện tham dự kỳ thi đầu vào Tư vấn viên sức khỏe Nutrilite 2024.

Nội dung thi: các kiến thức liên quan Sức khỏe, Dinh dưỡng & Sản phẩm Nutrilite

Cấu trúc đề thi:

Câu hỏi trắc nghiệm: 5 điểm – gồm 25 câu hỏi (mỗi câu 0,2 điểm)

Câu hỏi điền khuyết: 5 điểm – gồm 20 câu hỏi (mỗi câu 0,25 điểm)

Thời gian làm bài thi: 30 phút

Thời gian thi:

  • Ca 1: Điểm danh 9:00 – 9:45, Thi 10:00 – 10:30, ngày 09/04/2024
  • Ca 2: Điểm danh: 10:00 – 10:45, Thi 11:00 – 11:30, ngày 09/04/2024
  • Ca 3: Điểm danh 9:00 – 9:45; Thi: 10:00 – 10:30, ngày 11/04/2024

Danh sách thi & ca thi ở đường dẫn: https://bit.ly/3J0rCB7

Để hỗ trợ, giải đáp thắc mắc, cập nhật các thông tin liên quan đến quá trình thi, Anh/chị vui lòng truy cập nhóm ZALO NHA2024 – HỖ TRỢ THI ĐẦU VÀO: https://zalo.me/g/mufodx477

Chúc các anh chị hoàn thành kỳ thi thật tốt!

Trân trọng!

Phòng Huấn Luyện Amway Việt Nam

1011-poster.jpg