THÔNG BÁO 31/12/2023

Chương Trình Tặng Tạp Chí Amagram Số 5 - Tháng 12/2023

Nội dung: : Từ ngày 02 đến ngày 6 tháng 01 năm 2024, Nhà Phân Phối và Khách hàng Nhà Phân Phối mua bất kỳ đơn hàng sản phẩm Amway sẽ được nhận 01 cuốn Tạp chí nội bộ miễn phí. Ưu tiên cho đơn hàng mua trực tiếp tại các Trung tâm phân phối của Amway. Số lượng khuyến mãi có hạn


Thời gian áp dụng:: Từ 02/01/2024 – 6/01/2024

Kênh áp dụng: Trực tuyến và Trực tiếp (Online và Offline).

Xem Phiên Bản Điện Tử Tại Đây

AMG_Thong_bao_so_5-12-2023.jpg