THÔNG BÁO 15/05/2023

Chương Trình Tặng Tạp Chí Amagram Số 2 - Tháng 06/2023

Tạp chí nội bộ - Miễn phí từ ngày 17 đến ngày 26 tháng 06.2023

Nội dung: Từ ngày 17/06 – 26/06/2023, Nhà Phân Phối và Khách hàng Nhà Phân Phối mua bất kỳ đơn hàng sản phẩm Amway sẽ được nhận 01 cuốn Tạp chí nội bộ miễn phí. Số lượng khuyến mãi có hạn.


Thời gian áp dụng: Từ 08/05/2023 – 17/05/2023.

Kênh áp dụng: Trực tuyến và Trực tiếp (Online và Offline).

Xem Phiên Bản Điện Tử Tại Đây