THÔNG BÁO 08/08/2023

Chương Trình Tặng Tạp Chí Amagram Số 3 - Tháng 08/2023

Tạp chí nội bộ - Miễn phí từ ngày 8 đến ngày 22 tháng 8/2023

Nội dung: : Từ ngày 8 đến ngày 22 tháng 8 năm 2023, Nhà Phân Phối và Khách hàng Nhà Phân Phối mua bất kỳ đơn hàng sản phẩm Amway sẽ được nhận 01 cuốn Tạp chí nội bộ miễn phí. Ưu tiên cho đơn hàng mua trực tiếp tại các Trung tâm phân phối của Amway. Số lượng khuyến mãi có hạn


Thời gian áp dụng:: Từ 8/8/2023 – 22/8/2023

Kênh áp dụng: Trực tuyến và Trực tiếp (Online và Offline).

Xem Phiên Bản Điện Tử Tại Đây