THÔNG BÁO 08/04/2024

Chương trình tặng tạp chí AMAGRAM SỐ 06 – 02.2024

[Chương trình tặng tạp chí AMAGRAM SỐ 06 – 02.2024 cho đơn hàng đầu tiên từ ngày 08 đến ngày 12 tháng 04.2024].

Kính gửi anh chị Nhà Phân Phối: Với đơn hàng đầu tiên từ ngày 08 đến ngày 12 tháng 04 năm 2024 và có giá trị từ 0 VNĐ trở lên, Nhà Phân Phối và Khách hàng Nhà Phân Phối sẽ được tặng miễn phí 01 cuốn tạp chí Amagram.

Số lượng khuyến mãi có hạn.

Để xem trực tiếp hoặc tải AMAGRAM, các anh chị vui lòng truy cập:https://amwaynow.com.vn/vi/amagrams/amagram-so-06-thang-02-2024

AMG_Thong_bao_so_6-03-2024.jpg