Cơ Hội Sở Hữu Phiên Bản Giới Hạn Của Cuốn Sách “Tinh Thần Khởi Nghiệp” Tại Expo 2022

Không thể bỏ lỡ! Cơ hội 1-0-2 sở hữu PHIÊN BẢN GIỚI HẠN của CUỐN SÁCH “TINH THẦN KHỞI NGHIỆP” tại EXPO 2022

“TINH THẦN KHỞI NGHIỆP” chắc chắn là cuốn sách “gối đầu giường”, khơi dậy đam mê khởi nghiệp mà còn ẩn chứa nhiều bài học, quan điểm sống, đạo đức kinh doanh của Jay Van Andel, Nhà Đồng Sáng Lập Tập Đoàn Amway, một cách sâu sắc không thể bỏ qua.

ĐIỀU KIỆN:

Có đơn hàng trị giá 2,000,000 VND tại sự kiện Expo ngày 04-05/11/2022

Có tối thiểu 01 NPP tuyến dưới (bảo trợ trực tiếp) gia nhập Amway trong tháng 10/2022 và phát sinh đơn hàng trị giá 1,000,000 VND tại sự kiện Expo ngày 4-5/11/2022

NPP sẽ được nhận 01 cuốn sách cho mỗi NPP tuyến dưới thỏa điều kiện, tối đa 03 cuốn

Chuẩn bị xiêm y “trẩy hội” cùng EXPO 2022 để có cơ hội nhận phần quà đặc biệt dành cho Nhà Phân Phối thỏa điều kiện!