HUẤN LUYỆN 12/10/2023

Ra Mắt Khóa Học: Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe Nutrilite Daily

Khóa học sẽ giúp anh chị:

  • Hiểu đúng về tầm quan trọng của vi chất dinh dưỡng
  • “ Đọc vị” các dấu hiệu thường gặp của cơ thể khi thiếu vi chất dinh dưỡng
  • Hiểu được vai trò dinh dưỡng cơ bản đối với chăm sóc sức khỏe.
  • Biết được những ưu điểm của sản phẩm “thực phẩm bảo vệ sưc khỏe Nutrilite Daily”

Hãy học ngay khi vừa ra mắt!