HUẤN LUYỆN 05/06/2024

Huấn Luyện Quy Tắc Ứng Xử Cơ Bản

Huấn Luyện QUY TẮC ỨNG XỬ CƠ BẢN - Chương trình dành cho tất cả Anh/Chị Nhà Phân Phối.

Quy Tắc Ứng Xử không còn là khái niệm xa lạ với anh chị Nhà Phân Phối! Có những quy tắc mà từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh Amway các anh chị cần phải biết, để bảo vệ hoạt động kinh doanh.

Anh chị hãy chia sẻ thông tin cho đội nhóm và cùng nhau tham gia buổi huấn luyện với chủ đề " QUY TẮC ỨNG XỬ CƠ BẢN" để cùng tìm hiểu và ôn tập những kiến thức bổ ích nhằm xây dựng cho mình một nền tảng vững vàng và từ đó tạo đà cho sự phát triển trong hoạt động kinh doanh !!!

Thời gian: Thứ Tư 26/06/2024 - 14h00

  • Zoom ID: 348 888 6666
  • Pass: 260624

1200x1200.jpg