HUẤN LUYỆN 23/03/2023

Đào Tạo “Khởi Động Kinh Doanh Cho Nhà Phân Phối Mới” Tháng 03/2023

Kiến thức trao tay, Khởi sự kinh doanh

  • Anh chị đang tìm kiếm kiến thức ĐẦY ĐỦ & RÕ RÀNG về Công ty, về Thương hiệu Nutrilite, Artistry?
  • Anh chị đang mong muốn được trao dồi những kiến thức nền tảng để TỰ TIN & VỮNG VÀNG khởi sự Kinh doanh?
  • Anh chị còn đang chần chừ chưa biết bắt đầu từ đâu?

Hãy tham gia ngay khóa học “Khởi động kinh doanh cùng Amway” để biến đam mê thành sự nghiệp

Thời gian đào tạo

  • Chủ đề Kiếnthức Ngành hàng & Sản phẩm: 23/03/2023, lúc 14 giờ
  • Chủ đề Kiến thức Kinh doanh: 30/03/2023, lúc 14 giờ

Lưu ý: Chương trình Khởi động Kinh doanh cùng Amway sẽ diễn ra định kỳ vào Thứ 5, tuần thứ 3 & 4 của Tháng, lúc 14H.