Founders Executive Diamond Trần Văn Trí & Lê Thị Kim Liên