Founders Diamond Lê Thị Hồng Thủy & Phạm Văn Chương