HUẤN LUYỆN 03/05/2024

Ra Mắt Khóa Học: Giải Pháp Chăm Sóc Sức Khỏe Nền Tảng

Khóa học sẽ giúp anh chị:

  • Nắm bắt được kiến thức tổng quan và cách thức chăm sóc sức khỏe nền tảng.
  • Hiểu rõ kiến thức về dinh dưỡng trong chăm sóc sức khỏe nền tảng.

Hãy học ngay khi vừa ra mắt nhé!

1031-poster.jpg