Hình Ảnh Amway Việt Nam Hình Ảnh 08/12/2022

Hình Ảnh Người Đồng Sáng Lập

Để đảm bảo tính thẩm mỹ, cũng như sự chuẩn xác hình ảnh về nhận diện thương hiệu của Amway. Anh/Chị đã cam kết sẽ in ấn, sử dụng hình ảnh đúng với mục đích, kích thước mà công ty hỗ trợ. Đối với Poster, không được trưng bày ở những nơi công cộng và ngoài trời.

Nếu vi phạm in sai kích thước, trưng bày không đúng nơi quy định, cắt ghép hình ảnh làm ảnh hưởng tới hình ảnh thương hiệu của công ty, Anh/Chị sẽ phải hủy bỏ hình ảnh đã in và không tiếp tục sử dụng hình ảnh sai phạm này nữa. Đồng thời, Anh/Chị sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Công ty cũng như chịu mọi chế tài theo Quy tắc ứng xử của Công ty.


Tìm Hiểu Thêm