AMWAYNOW 12/09/2023

Thư Viện Nội Dung Cộng Đồng O2O 2


Thư viện nội dung cộng đồng O2O trang bị nội dung sức khỏe & dinh dưỡng, quản lý cân nặng, chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc cá nhân... với hình thức đa dạng. Nơi nhà phân phối có thể tiếp cận, lưu trữ, đăng tải & chia sẻ đa nền tảng, giúp kết nối khách hàng dễ dàng hơn.


CỘNG ĐỒNG KHỎE ĐẸP CHỦ ĐỘNG CÙNG NUTRILITE1. KIẾN THỨC


2. THƯƠNG HIỆU & SẢN PHẨM

3. CHỨNG THỰC CỦA KHÁCH HÀNG


4. HOẠT ĐỘNG TƯƠNG TÁC