HUẤN LUYỆN 26/01/2024

123 Ra Mắt Khóa Học: Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe Nutrilite All Plant Protein Powder

Khóa học sẽ giúp anh chị:

  • Hiểu rõ kiến thức tổng quan về phân loại, vai trò protein đối với sức khỏe tổng quan
  • Nắm bắt được kiến thức tổng quan về protein đậu nành
  • Biết được những ưu điểm của sản phẩm “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite All Plant Protein Powder”

Hãy học ngay khi vừa ra mắt!

931_poster_APP.png