HUẤN LUYỆN 11/12/2023

Ra Mắt Ba Khóa Học Mới Dòng Sản Phẩm Nutrilite Kids Trên Amway E-Learning, 18/12/2023

Ba khóa học mới sẽ giúp anh chị:

  1. Trang bị kiến thức về tầm quan trọng của vi chất dinh dưỡng và vai trò dinh dưỡng trong chăm sóc sức khỏe chủ động ở trẻ
  2. Hiểu được khái niệm, vai trò Omega-3 với sự phát triển của trẻ và tiêu chuẩn lựa chọn Omega-3
  3. Nắm được kiến thức về đề kháng của trẻ, các chất hỗ trợ hệ miễn dịch và tăng cường sức đề kháng cho trẻ
  4. Biết được những ưu điểm của ba sản phẩm trong dòng sản phẩm Nutrilite Kids

Hãy học ngay khi vừa ra mắt.

Poster_1200x1200.jpg