HUẤN LUYỆN 03/06/2023

Chương Trình Đào Tạo: Khoa Học Làn Da Cơ Bản

Lần đầu ra mắt trên E learning!

KHÓA HỌC: KHOA HỌC LÀN DA CƠ BẢN

 

Ưu điểm của khóa học là gì?

- Định dạng VDO ngắn dễ học, dễ hiểu!

- Nội dung cô đọng và đủ ý!

 

Khóa học này sẽ giúp anh chị điều gì?

Hiểu đúng - hiểu đủ về làn da!

- "Đọc vị" loại da, vấn đề da khách hàng!

- Tư vấn gói giải pháp Artistry phù hợp cho nhu cầu của khách hàng!