Founders Executive Diamond Võ Thị Phi Phương & Phạm Việt Bắc