VINH DANH 30/01/2024

Danh Hiệu Gold Producer Tháng 01/2024

00.jpg12._2373785_LÊ_TẤN_THÀNH_&_NGUYỄN_THỊ_KIM_KHOA-02.jpg13._2501002_NGUYỄN_VĂN_KHIẾT_&_NGUYỄN_NGỌC_CHỌN-02.jpg14._3558500_NGUYỄN_THỊ_THỦY-02.jpg15._3587305_NGUYỄN_THỊ_NGA-02.jpg16._3687386_CHU_THỊ_NGỌC_&_NGUYỄN_CÔNG_HOÀNG-02.jpg17._3706970_PHẠM_NGỌC_HIẾU_&_BÙI_HỮU_LƯỢNG-02.jpg18._3709058_TRẦN_THỊ_CHUNG_&_NGUYỄN_VĂN_ĐÃNG-02.jpg19._3782705_LÝ_THỊ_GIÙM-02.jpg20._3786274_PHẠM_THỊ_TƯỜNG_VI-02.jpg21._3802330_TRẦN_THỊ_HÀ-02.jpg22._3835273_PHẠM_THỊ_XUYÊN_&_NGUYỄN_CÔNG_DOANH-02.jpg23._3841790_LÊ_HỒNG_HIỆP_&_NGỌ_THỊ_HUỆ-02.jpg24._7003956966_LÊ_MINH_HÙNG-02.jpg25._7004399661_PHÙNG_THỊ_THOA-02.jpg26._7005227152_TRẦN_LÊ_GIANG_LAM-02.jpg27._7005740402_PHAN_THỊ_HỒNG_PHƯỢNG_&_TRẦN_HUỲNH_HIỆP-02.jpg28._7009902505_LƯƠNG_THỊ_VUI-02.jpg29._7010184033_TRẦN_THỊ_THU_&_ĐỒNG_DUY_KHÁNH-02.jpg30._7010376379_PHAN_THỊ_THÙY_NHÂN_&_NGUYỄN_THIÊN_ĐỨC-02.jpg31._7010541666_NGUYỄN_VŨ_QUỐC_NAM-02.jpg32._7011094889_THÁI_THỊ_NGỌC_NGUYỆT_&_DƯƠNG_VĂN_QUÝ-02.jpg34._7012987339_NGUYỄN_MỸ_HIỀN_&_PHẠM_VIỆT_THẮNG-02.jpg35._7013771182_BÙI_QUỐC_TRƯỞNG_&_LÊ_THỊ_THÚY_AN-02.jpg37._7015099100_LÊ_THỊ_HIẾU-02.jpg38._7015288973_NGUYỄN_THANH_SƠN_&_TRẦN_THỊ_PHƯƠNG_LAN-02.jpg

40._7017180541_ĐẶNG_THỊ_PHƯƠNG_LINH-02.jpg41._7017761686_BÙI_THÚY_LOAN-02.jpg42._7018058702_LÊ_VĂN_ÚT-02.jpg43._3708414_NGUYỄN_PHƯỚC_PHƯƠNG_UYÊN-01_(2).jpg