VINH DANH 29/12/2023

Danh Hiệu Gold Producer Tháng 12/2023

00.jpg01._5137070_PHẠM_HƯƠNG_LY_&_NGUYỄN_ĐỨC_MẠNH-02.jpg02._7018023953_LÊ_THỊ_LINH-02.jpg03._7013612544_NGUYỄN_THỊ_CẨM_TUYẾT_&_ĐOÀN_HỮU_THIỆN-02.jpg04._3336996_TRẦN_THỊ_NGỌC_MAI_&_NGÔ_SỸ_NGUYÊN-02.jpg19._3063024_CUNG_THỊ_XUÂN-02.jpg20._3292684_KIỀU_VĂN_BÌNH_&_KHƯƠNG_THỊ_HƯƠNG-02.jpg23._3798499_PHÙNG_THỊ_HẢO_&_NGÔ_DOÃN_DUỆ-02.jpg24._3801772_PHẠM_HỒNG_NHUNG-02.jpg25._3808615_HUỲNH_CÔNG_THÀNH-02.jpg26._3808657_LÊ_THỊ_HỒNG_GẤM-02.jpg28._7004693164_PHẠM_THỊ_NHƯ_THẤM_&_NGUYỄN_HẢI_ĐĂNG-02.jpg29._7007445811_HỒ_TRUNG_HIẾU-02.jpg30._7008508190_LIÊU_THÀNH_PHÁT_&_NGUYỄN_ÁNH_TUYẾT-02.jpg31._7008850190_PHẠM_KIỀU_TIÊN-02.jpg32._7008881890_TỐNG_THỊ_HẠNH-02.jpg33._7009727214_TRƯƠNG_THỊ_NGỌC_PHƯỢNG_&_TRƯƠNG_MINH_THẢO-02.jpg34._7009862568_NGUYỄN_THỊ_DIỄM_HƯƠNG_&_MAI_VĂN_CHÂU-02.jpg35._7012682628_NGUYỄN_ĐÌNH_CHIẾN_&_MAI_THỊ_QUÝ-02.jpg36._7012997419_NGUYỄN_THỊ_CHẨN-02.jpg38._7014689900_HUỲNH_THỊ_THÙY_VÂN-02.jpg39._7015602594_LƯƠNG_THỊ_HỒNG_&_BÙI_VĂN_THẮNG-02.jpg40._7015655760_NGUYỄN_THỊ_TRÂN_&_LÊ_VĂN_VẸN-02.jpg41._7015682971_CAO_THỊ_TẰM-02.jpg42._7015847969_LÊ_ĐỖ_BẢO_LỘC-02.jpg43._7016702050_NGUYỄN_THỊ_BÍCH_HIỂU_&_PHAN_HỮU_TÙNG-02.jpg52._7016260448_LÊ_THỊ_THU_THỦY-02.jpg54._3692824_ĐOÀN_THỊ_THANH_THÙY-02.jpg58._7007793119_NGUYỄN_THỊ_THUẬN-01_(2).jpg59._7013397787_NGUYỄN_KIM_HỒNG-01_(2).jpg

29._3784697_NGUYỄN_THỊ_HƯƠNG_QUỲNH_&_TRẦN_HOÀI_NAM-02.jpg22._7017877317_PHẠM_THỊ_THU_HƯƠNG-02.jpg21._7016253679_NGUYỄN_THỊ_HƯƠNG-02.jpg20._7014417888_TRẦN_MAI_HOÀNG-02.jpg19._7009435046_HÀ_THỊ_TUYẾN-02.jpg18._7005449491_TRẦN_THỊ_THANH_THỦY-02.jpg17._3700968_TRẦN_HOÀNG_LÂM-02.jpg16._3651951_NGUYỄN_THỊ_THU_HẰNG-02.jpg15._2966965_NGUYỄN_HUYỀN_TRANG-02.jpg14._2837773_ĐẶNG_THỊ_CHUNG-02.jpg