VINH DANH 29/12/2023

Danh Hiệu Silver Producer Tháng 12/2023

00.jpg01._7014209469_NGUYỄN_THỊ_SEN-02.jpg02._5026367_NGUYỄN_THỊ_KIM_THẠO-02.jpg03._7013719121_LƯƠNG_THỊ_LAN_CHI-02.jpg3._3704652_NGUYỄN_THỊ_HƯƠNG_LY-02.jpg4._3818924_LÊ_THỊ_TRÚC_KHANH-02.jpg5._5015507_HUỲNH_THỊ_HIỆP-02.jpg7._7004228744_TRẦN_THỊ_SINH-02.jpg12._7014239486_NGUYỄN_THỊ_XUÂN_&_TRẦN_THANH_TÙNG-02.jpg13._7014573479_BÙI_THỊ_LÊ_&_VŨ_QUANG_PHONG-02.jpg14._7015625352_CHUNG_NGỌC_NGÂN-02.jpg15._7017333530_BÙI_THỊ_HIỆP-02.jpg53._3826909_NGUYỄN_THỊ_HIỀN-02.jpg56._7005841475_NGUYỄN_THỊ_KIM_SÁNG-02.jpg

34._7017669275_LÊ_THỊ_BÍCH_LIỄU-02.jpg33._7015499422_HUỲNH_THỊ_KIM_ĐỊNH-02.jpg32._7014429776_HUỲNH_VIỆT_QUỐC-02.jpg30._3815202_TẠ_VĂN_KIỂM_&_GIANG_THỊ_THU_TRANG-02.jpg28._7006100302_TRẦN_NGỌC_HÀ-01_(2).jpg27._7005338088_NGUYỄN_HỒNG_QUÂN-01_(2).jpg26._3701255_LÊ_THỊ_THÚY_HỒNG-01_(2).jpg13._7014284654_NGUYỄN_MỸ_HÀ-02.jpg12._7014667428_KIM_NGÂN_&_LAY_CHÍ_THÀNH-02.jpg11._7018073346_NGUYỄN_TIẾN_THÁI-02.jpg10._7015341051_HUỲNH_THANH_QUÂN-02.jpg9._7013636188_NGUYỄN_THỊ_BẾ_&_KIỀU_VĂN_CHÁNH-02.jpg8._7010554357_NGUYỄN_THỊ_PHƯƠNG_NHUNG-02.jpg7._7007522666_TRẦN_THANH_TÒNG-02.jpg6._7007502495_NGUYỄN_THỊ_TUYẾT-02.jpg4._3788358_ĐẶNG_THỊ_TUYẾT_NHUNG.-02.jpg3._3727405_TẠ_THỊ_HỒNG_NHUNG_&_NGÔ_TRƯỜNG_GIANG-02.jpg2._3706877_PHẠM_HỒNG_NHẬT-02.jpg1._3546648_NGUYỄN_THỊ_HỒNG_NHUNG-02.jpg