VINH DANH 30/11/2023

Danh Hiệu Gold Producer Tháng 11/2023

00.jpg39._2131663_HỒ_THỊ_LÝ_&_NGUYỄN_HỮU_NĂM-02.jpg40._2739717_PHẠM_THỊ_THÙY_&_PHẠM_HÀ_BẮC-02.jpg41._3189405_NGUYỄN_THỊ_HIỀN_&_NGUYỄN_ĐỨC_KHẮC-02.jpg42._3693629_DƯƠNG_THỊ_HỒNG-02.jpg43._3791027_NGUYỄN_THỊ_HỒNG-02.jpg44._3820267_NGUYỄN_NGỌC_ANH_&_HOÀNG_NHƯ_GIÁP-02.jpg45._3830999_LÊ_THỊ_DIỆU_LINH_&_NGUYỄN_KHA_HOÀNG_NHÂN-02.jpg46._5313248_LÊ_THỊ_NGỌC_ÁNH_&_HỒ_THANH_VĂN-02.jpg47._7004053634_LÊ_THỊ_HƯƠNG-02.jpg48._7005878567_PHẠM_THỊ_THU_&_VŨ_QUANG_ĐÔNG-02.jpg50._7008199338_VÕ_QUỐC_DOANH_&_NGÔ_THỊ_CHÚC_THUYÊN-02.jpg51._7009847594_NGUYỄN_THỊ_LAN_HƯƠNG-02.jpg53._7014024738_TRƯƠNG_THỊ_THU_&_LÊ_KHANG-02.jpg55._7014652456_NGUYỄN_THANH_TÙNG_&_NGUYỄN_THANH_HƯƠNG-02.jpg56._7015332469_NGUYỄN_HƯNG_THIỆN-02.jpg58._7017287657_NGUYỄN_THỊ_NGỌC-02.jpg

301._2162443_BÙI_THỊ_NHƯỢNG-02.jpg79._7014957268_LÊ_THỊ_LAN_&_TRẦN_TUẤN_ANH_(1).jpg73._7015659565_TRẦN_NGỌC_DUNG_&_LÊ_ĐỨC_DUY-02.jpg72._7014360492_PHAN_VIỆT_ĐÁNG_&_BÙI_VIỆT_THÙY-02.jpg53._7017443308_NGUYỄN_VŨ_HUY-02.jpg52._7017344397_TRỊNH_THỊ_DƯƠNG_&_LÊ_ĐỨC_ANH-02.jpg51._7016645743_LÊ_THỊ_KIM_OANH-02.jpg50._7016200128_ĐAN_THỊ_LAN-02.jpg49._7014770231_NGUYỄN_THỊ_LAN-02.jpg48._7014620108_HUỲNH_THỊ_MỸ_PHƯƠNG-02.jpg47._7012624136_TÔN_HOÀNG_DŨNG-02.jpg46._7011733995_ĐINH_ĐÌNH_QUÝ_&_NGUYỄN_THỊ_MAI_ANH-02.jpg45._7009932559_TRẦN_NGỌC_THUẬN_&_DIỆP_VĂN_MINH-02.jpg44._7009099974_HÀ_THỊ_THƯ_&_TRẦN_HIỂN_THƯỜNG-02.jpg43._7007649900_NGUYỄN_THỊ_LIÊN-02.jpg42._7005675353_TRẦN_MỘNG_THÙY-02.jpg41._7003790580_NGUYỄN_THỊ_THÙY_LOAN-02.jpg40._5441732_LÊ_THỊ_THU_HIỀN_&_VŨ_XUÂN_DIỆN-02.jpg39._5169681_NGUYỄN_THỊ_THÙY_TRANG-02.jpg38._3833468_ĐÀO_THỊ_THỦY_&_NGUYỄN_VIỆT_DŨNG-02.jpg37._3821726_NGUYỄN_THỊ_ÁNH_TUYẾT_&_NGUYỄN_HỮU_TUẤN-02.jpg36._3814006_ĐỖ_LỆ_HẰNG_THI-02.jpg35._3700829_NGUYỄN_THỊ_KIM_DUNG_&_KIỀU_NGỌC_HƯƠNG-02.jpg33._3667277_VŨ_THỊ_NGỌC_CHINH-02.jpg32._3164170_ĐINH_NGỌC_MẾN_&_MAI_NHẬT_TRƯỜNG-02.jpg31._2523065_NGUYỄN_THỊ_HỘI_&_MA_NGỌC_DƯƠNG-02.jpg