VINH DANH 05/10/2023

Founders Executive Diamond Nguyễn Thị Thanh Hương & Kiều Thanh Ca