VINH DANH 19/09/2023

Executive Diamond Nguyễn Ngọc Tý & Trịnh Thị Thu Trang