VINH DANH 14/09/2023

Diamond Nguyễn Thị Bích Tuyền & Nguyễn Hữu Tình