VINH DANH 24/06/2024

Danh Hiệu Gold Producer Tháng 06/2024

00.jpg

12._2590574_NGUYỄN_THỊ_THÙY_VÂN-02.jpg

13._3062116_TRỊNH_HOÀNG_PHI_&_NGUYỄN_THỊ_KIM_PHƯƠNG-02.jpg

14._3393558_TRẦN_THỊ_NGỌC_BÍCH_&_LÊ_MINH_TOÀN-02.jpg

15._3694490_VŨ_THU_HẰNG-02.jpg

16._3696941_NGUYỄN_ĐÌNH_NGUYÊN_TRINH-02.jpg

17._3700161_NGUYỄN_THỊ_PHƯƠNG_THÚY-02.jpg

18._5015507_HUỲNH_THỊ_HIỆP-02.jpg

19._7006431843_NGUYỄN_NGỌC_MAI-02.jpg

20._7014600915_VŨ_THỊ_SƯƠNG_&_NGUYỄN_VĂN_TÝ.-02.jpg

21._7019993854_TRẦN_DƯƠNG_HOÀI_PHƯƠNG-02.jpg