VINH DANH 29/05/2024

Danh Hiệu Gold Producer Tháng 05/2024

00.jpg

11._3027677_NGUYỄN_VĂN_ĐỖ-02.jpg

12._3185991_NGUYỄN_THỊ_BẠCH_TRANG-02.jpg

13._3621329_NGUYỄN_THỊ_NGỌC_XUYÊN-02.jpg

14._3660132_PHAN_THỊ_THANH_HƯƠNG_&_NGUYỄN_KHẮC_THẮNG-02.jpg

15._3688963_NGUYỄN_THỊ_THOẢNG_&_NGUYỄN_VĂN_THẢO-02.jpg

16._3781012_ĐINH_VĂN_NAM_&_PHÙNG_THỊ_TUYẾT_VÂN-02.jpg

17._5054431_NGUYỄN_THANH_THỦY_&_TÔ_VĂN_NHƠN-02.jpg

18._7004499800_TÔ_THỊ_THỦY-02.jpg

19._7004703302_NGUYỄN_NGỌC_GIA_HOÀ_&_BÙI_TẤN_PHÚC-02.jpg

20._7005275168_PHAN_HUỲNH_CẨM_TIÊN_&_NGUYỄN_THANH_TÚ.-02.jpg

21._7007427362_CHIÊU_TRẦN_PHƯƠNG_THÚY-02.jpg

22._7007502495_NGUYỄN_THỊ_TUYẾT-02.jpg

23._7011574016_NGUYỄN_TRƯỜNG_SINH-02.jpg

24._7014275003_PHẠM_THỊ_HƯƠNG_THƠM_&_TRẦN_HOÀNG_EM-02.jpg

25._7015102514_NGUYỄN_THỊ_KIỀU_PHƯƠNG_&_NGUYỄN_HỮU_DŨNG-02.jpg

26._7017443460_ĐẶNG_THỊ_MINH_THƯ-02.jpg

34._2753424_LÊ_THỊ_THI-02.jpg

35._3168319_TRƯƠNG_NGUYỄN_THỊ_YẾN_VI_&_NGUYỄN_TUẤN_ĐỨC-02.jpg

36._3589680_LÊ_THẢO_NHI_&_NGUYỄN_TẤN_MẪN-02.jpg

37._5266688_NGÔ_KIM_THÂU-02.jpg

38._7003936527_NÔNG_THANH_TOÀN_&_CAO_THỊ_THẢO-02.jpg

39._7017797011_ĐẶNG_THỊ_MỘNG_QUYÊN-02.jpg

40._7019976331_TRẦN_NGUYÊN_HÒA-02.jpg

41._7005234426_NGUYỄN_THỊ_DIỄM_&_TRƯƠNG_TẤN_THẮNG-02.jpg

16._7018135538_PHẠM_THỊ_KIM_DUNG_&_NGUYỄN_ĐỨC_VƯỢNG-02.jpg15._7017583771_TRỊNH_THỊ_MINH_HOA-02.jpg14._7016350621_NGUYỄN_TUẤN_THÀNH_&_LÊ_THỊ_PHƯỢNG-02.jpg13._7013407998_NGUYỄN_THỊ_THU_THẢO-02.jpg12._3706868_ĐẶNG_THỊ_QUỲNH_TÂM-02.jpg11._3405944_ĐINH_THỊ_CHIÊN_&_BÙI_VĂN_TRÀ-02.jpg10._2963145_LÊ_THỊ_HỒNG_&_PHẠM_QUỐC_CHÍNH-02.jpg9._2682543_LÊ_TẤN_SỸ_&_ĐINH_THỊ_PHÚC_DIỄM-02.jpg