VINH DANH 29/04/2024

Danh Hiệu Gold Producer Tháng 04/2024

00.jpg

13._2454060_TRẦN_THỊ_HẠNH_&_HÀ_VĂN_QUYẾT-02.jpg

15._3330990_NGUYỄN_THU_GIANG_&_NGUYỄN_ĐÌNH_DŨNG-02.jpg

16._3704652_NGUYỄN_THỊ_HƯƠNG_LY-02.jpg

17._3807654_DƯƠNG_THỊ_HOA_&_LÊ_TRUNG_THÔNG-02.jpg

18._3840101_NGUYỄN_QUỐC_THỊNH-02.jpg

19._7005343696_ĐINH_THỊ_PHƯƠNG_THÚY_&_HOÀNG_ANH_TUẤN-02.jpg

20._7008602801_THỊ_BÉ-02.jpg

21._7009581222_GIANG_KIM_PHỤNG_&_LƯƠNG_A_SÁNG-02.jpg

22._7010778053_ĐÀO_THỊ_THU-02.jpg

23._7014573479_BÙI_THỊ_LÊ_&_VŨ_QUANG_PHONG-02.jpg

24._3263025_ĐỖ_THỊ_TUYẾT_NHUNG-02.jpg

24._7015963717_HUỲNH_KẾ_QUÃNG-02.jpg

25._7016391481_LIÊNG_HOT_SAĐEKKA_&_Y_BLIM_ÊCĂM-02.jpg