HUẤN LUYỆN 14/03/2023

Huấn Luyện Chuyên Đề: Bí Quyết Chăm Sóc Sức Khỏe Hô Hấp

Nếu như mỗi ngày chúng ta cần uống trung bình 2 lít nước, thì chúng ta cần hít thở 20.000 lần để cung cấp đủ oxy cho thể tồn tại. vậy, hệ hấp rất quan trọng cần phải bảo vệ để nâng cao chất lượng cuộc sống. Hãy cùng giao lưu với BS CKI Ngô Quốc Hùng để trang bị các kiến thức hữu ích qua chuyên đề QUYẾT CHĂM SÓC SỨC KHỎE HẤP.