HUẤN LUYỆN 21/02/2023

Buổi Huấn Luyện 3S Champion Tinh Gọn

  • Anh chị mới kinh doanh Amway và muốn hiểu hơn về kỹ năng 3S (Bán hàng, chăm sóc khách hàng, bảo trợ)?
  • Anh chị đang muốn cải thiện kỹ năng 3S để bán hàng và bảo trợ hiệu quả hơn?

Lần đầu tiên, khóa học 3S Champion được thiết kế đơn giản dành cho tất cả mọi người với triết lý “Dễ học, dễ nhớ, dễ làm”.

Còn chần chừ gì nữa, anh chị hãy tham gia ngay khóa học “3S Champion Tinh Gọn” ngay nhé!

Thời gian đào tạo

Thứ 6, ngày 24/02/2023, từ 8:30 – 16:00