HUẤN LUYỆN 01/02/2023

Huấn Luyện Chuyên Đề: Xương Chắc Khớp Khỏe Cùng Collagen

Có phải Collagen chỉ giúp đẹp da, dài tóc?

Sự thật là Collagen còn giúp xương chắc, khớp khỏe!

Hãy cùng khám phá các bí mật khoa học đằng sau minh chứng cho điều này thông qua sự chia sẻ của Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai với chuyên đề "XƯƠNG CHẮC KHỚP KHỎE CÙNG COLLAGEN"